Joskus on hyvä olla hiljaa…

Minkälaisissa ryhmissä sinä viihdyt? Kun olen kysynyt tätä “omissa” ryhmissäni, vastauksena on poikkeuksetta näitä asioita:

  • “Hyvässä ryhmässä olen tullut kuunnelluksi ja kuulluksi”;
  • “Kaikkien mielipiteitä on arvostettu ja ryhmän jäsenten erilaisuudelle on ollut tilaa”;
  • “Ryhmällä on ollut joku yhteinen päämäärä”;
  • “Ryhmässä on koettu ja opittu uutta yhdessä”;
  • “Ryhmässä on jaettu osaamista ja kokemuksia, iloa ja suruakin”;
  • “Ryhmässä on ollut myös huumoria ja hauskanpitoa”.

Hyvä ryhmä antaa voimaa ja yhdessä meistä tulee enemmän kuin osiemme summa. Hyvä ryhmänohjaaja rakentaa voimauttavan, hyvän ryhmän.

Kulunut vuosi on ollut minulle ahkeraa ryhmänohjauksen ja ohjauskoulutusten kehittämisen aikaa. Ohjaajille on kertynyt uusia työvälineitä kaikkiin ryhmän vaiheisiin: ryhmäyttämiseen, osallistavan työskentelyn tueksi, sekä ryhmän päättämiseen niin, että kaikille jää hyvä mieli ja onnistumisen tunne. Koulutuspalaute kertoo osanottajien saaneen käytännön taitoja, intoa ja rohkeutta ryhmän ohjaukseen. Uusien ohjaajien motivaation kannalta tärkeä on ollut koulutuksen antama kokemus: “Ryhmässä on älyttömän hauskaa, ja ryhmä todellakin kantaa!” Hyvien työvälineiden avulla on syntynyt kymmeniä uusia hyviä ryhmänohjaajia ja kymmenet vanhat ryhmänohjaajat ovat saaneet uusien työvälineiden lisäksi uutta intoa.

Tänä vuonna olen myös saanut nähdä satoa Ikihyvä Päijät-Häme –hankkeessa aloittamastani työstä ryhmänohjauksen hyväksi: Ikihyvän elintapaohjauksen malli leviää Suomessa uusille alueille ja joka vuosi uusia ryhmiä on edellistä vuotta enemmän. Australiassa raportoitiin hyviä tuloksia jo yli 10 000 ryhmäläisen joukosta. Englannissa malli on vastikään arvioitu näytön ja käytäntöön sopivuuden takia ykkösvalinnaksi diabeteksen ehkäisyyn. Australiassa toteutettu tutkimuksemme vertaisryhmien hyödystä diabeteksen omahoidon tukena on raportointivaiheessa ja Intiassa toteutettava vertaisryhmäinterventio diabeteksen ehkäisemiseksi on juuri pilotoitu. Molempien hankkeiden kokemuksia olen voinut hyödyntää Päijät-Hämeessä vertaisryhmätoiminnan kehittämistyössä ja toisaalta Päijät-Hämeen kokemukset ovat antaneet monia ajatuksia Intiaan vietäväksi.

Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitani sekä koulutuksiini osallistuneita ihmisiä – ilman teidän aktiivista panostanne kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista!

Vuoden lopuksi on hyvä hiljentyä. Tänään sen voisi tehdä yhdessä oman hyvän ryhmän kanssa vaikkapa alla olevalla uuden Ryhmänohjauspelini harjoituksella Silmät kiinni ja hiljaa.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

toivottaa Pilvikki

P.S. Muistathan lomien jälkeen kysyä erilaisia ryhmänohjauskokonaisuuksia. Jo yhden päivän koulutuksella voidaan kasvattaa käytännön ryhmänohjaustaitoja ja intoa ryhmässä toimimiseen! Tai entä jos kokeilisitte voimauttavaa ryhmäohjauskoulutusta myös oman työyhteisönne hyvinvoinnin lisäämiseen?

.....................................................................................................................................................................................

SILMÄT KIINNI JA HILJAA

Pyydä ryhmäläisiä sulkemaan silmänsä, pitämään ne kiinni ja hengittämään rauhallisesti.

Ohjaa heidät olemaan hetki ihan hiljaa.

Ohjaa sitten heidät kuiskuttelemaan neljä kierrosta ringissä:

  • ”Joskus on hyvä sulkea silmät.”
  • ”Joskus on hyvä puhua vain vähän”
  • ”Joskus on hyvä kuunnella.”
  • ”Joskus on hyvä olla hiljaa.”

Anna ryhmän olla hetki hiljaa, ennen kuin pyydät heitä avaamaan silmänsä.

.....................................................................................................................................................................................